Woningtaxatie in Groningen

Wat is een woningtaxatie?
De taxatie is een objectieve waardebepaling van onroerend goed. Meestal is dit ten behoeve van de aanvraag van een hypothecaire geldlening. De geldgever kan aan de hand van het taxatierapport beoordelen of een hypothecaire lening al dan niet verantwoord verstrekt kan worden op basis van het aangekochte object. Ook wordt het taxatierapport vaak gebruikt voor aankoop- of verkoopbeslissingen.

Redenen voor een taxatie van een woning

    * Woning kopen
          o Indicatie verkoopprijs
          o Hypotheek verstrekking
          o Nieuwbouwtaxatie
          o Herbouwwaarde woning (opstalverzekering)
    * Woning verkopen
          o Indicatie verkoopprijs
          o Bod ontvangen op woning
    * Hypotheek
          o Hypotheekverstrekking
          o Oversluiten van de hypotheek
          o Verbouwing / 2de hypotheek
    * Anders
          o Aanslag successierechten (bij overlijden)
          o Boedelscheiding (echtscheiding)
          o Minnelijke waardering (taxatie met Belastingdienst)
          o WOZ contrataxatie
          o Splitsing van onroerend goed
          o Transactie

Het taxatierapport
Doelstelling van het taxatierapport is het bieden van beter inzicht in de kwaliteit van het te taxeren object als zekerheid-stelling bij een woning financiering. De rapporten van onze taxateurs voldoen daarom aan de nieuwste normen, worden opgesteld volgens het nieuwste model 'Taxatierapport Woningfinanciering' en worden geaccepteerd door alle banken en de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Aan het taxatierapport is altijd (indien bij het Kadaster aanwezig) een uittreksel van de kadastrale kaart en een kadastraal bericht van het perceel toegevoegd. Tevens zijn er zo mogelijk referentieobjecten uit de directe omgeving opgenomen en zijn er grafieken met lokale en landelijke waarde-ontwikkeling van objecten in de omgeving toegevoegd. Het taxatierapport is vanzelfsprekend geschikt voor hypotheek-aanvragen.